Historik

Gördalen är en liten by som ligger 5 mil väster ut från Särna. De första bosättarna kom hit år 1800, och de kom från Särnaheden. Gördalen kom att bli en betydelsefullby under andra världskriget.

De första människorna: Embrect Jonsson(f.1768) med sin hustru Margareta f. Persdotter (f.1773) och deras son Jon (f.1797) samt Tysk Jon (Jo) Embrectsson (f.1776) med hustrun Goulu f. Persdatter (f. 1776 i Trysil Norge) och sonen Ebrect (f.1799) dage före midsommarafton år 1800 långsamt kom vandrande genom Görälvens dalgång, efter en tröttande fyramilsfärd från hembyn Heden, var det säkert inte ett slumpartat avgörande i utmattningens  tecken, som komde två frändefamiljerna att göra halt i just den dal, där byn Gördalen nu ligger. Troligt är, att åtminstone de två männen vid tidigare färder till eller genom dalen diskuterat möjligheterna att grunda nybyggen där. Kanske hade de två vid tidigare jakt- eller slåtterfärder sökt nattkvarter under den ”bugran”, vilken under den allra första tiden lär ha varit de utflyttades hem.

 

”Gördalen är en vacker bygd på sommaren när det är blommor och grönt överallt, men på vintern när snön yr ned från fjället och nordanvinden viner kring knutarna, är det inte alltid roligt att bo här.” ett citat ur en skrivbok från en elev i Gördalens folkskola runt 1920 talet.