Stabburet

Stabburet- ett härbre-är en av byns äldsta byggnader, troligen byggt i början av 1820 talet. Stabburet skänktes av Hans och Greta Rustad till byn. Det flyttades från sin ursprungliga plats ner till en vacker plats snett emot bystugan. Byutvecklingsgruppen har köpt marken där Stabburet står  och smedjan av Skräddarns Fjällgård.

stabburet

Stabburet är idag ett lite bygdemuséum, där det finns gamla bruksföremål, kartor, historik och fotografier från byn.

Minnesstenen, som restes av Gördalsbor vid 150-årsjubiléet 1950, har flyttats från sin ursprungliga plats mittemot Tyskgården till Stabburet, där alla kan se och läsa den.