Föreningar

Gördalens Byutvecklingsgrupp ek.för.

Styrelsen:

Ordf. Karl-Olov Jensen

övriga ledamöten: Elvy Ehrnberg, Monica Nirling, Sven-Erik Ehrnberg och Martina Hedberg

Suppleant: Bo Hedberg

 

Gördalens Skifteslag Samfällighet

Ordf: Maria Larsson

Kassör: Karl-Olov Jensen

Sekreterare: Per Bennet

 

 

Gördalens Skoterklubb

Ordf. Anders Halvarsson

Ledansvarig: Jan-Åke Johansson

 

 

Gördalens Byamäns Jaktvårdsförening

Ordf. Daniel Bröyt

Jaktledare: Roger Germundsson

 

Gördalens fiskesektion ligger under jaktvårdsföreningen

Ordf. Roger Germundsson

 

 

Gördalens ideella bystugeförening

ordf. Lennart Karlsson